تشکیل جلسه بررسی روند تهیه طرح جامع شهر همدان درکمیسیون ماده پنج استان

مدیر کل راه وشهرسازی استان همدان از تشکیل جلسه بررسی روند تهیه طرح جامع شهر همدان در   کمیسیون ماده پنج استان خبر داد.

این جلسه به ریاست معاونت امور عمرانی و با حضورفرماندار همدان، معاونت برنامه ریزی آن فرمانداری و اعضاء کمیسیون ماده پنج در دفتر مهندس عراقی برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان  ،"در ابتدا مهندس فرهاد فرزانه" خلاصه ای از آخرین وضعیت و اقدامات صورت گرفته و روند پیشرفت این پروژه را ارائه دادند.

وی بیان داشت:  این طرح با توجه به اهمیت آن در اولویت اقدامات این اداره کل قرارگرفته و دغدغه ها و مشکلات شهر و شهروندان درفرآیند تهیه این طرح مورد توجه ویژه بوده است.

وی در ادامه به مشکلاتی که درروند تهیه این طرح وجود داردازجمله چگونگی همکاری ادارات و سازمانها در ارائه اطلاعات اشاره نمود.

وی افزود: طرح جامع، چشم انداز و افق شهر را برای آینده ترسیم نموده و در واقع در این طرح، ارتقاء نقش‌هاي ملي و  منطقه‌اي شهر همدان با استفاده مناسب از ظرفيت‌ها و پتانسیل ها مد نظر است.

در ادامه این جلسه مشاور تهیه کننده طرح جامع به  تشریح آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده پرداخته و درادامه نمایندگان شهرداری ، شورای شهر، فرماندار همدان و دیگر اعضاء نیز نظرات و دیدگاه های خود را بالاخص در خصوص وضع موجود شهرعنوان نمودند.

مهندس عراقی ضمن تاکید بر اهمیت این طرح بر حل مشکلات فراروی این طرح بالاخص همکاری ادارات و سازمانها در ارائه اطلاعات تاکید داشته و مقرر گردید جلسات منظمی در این راستا برگزار گردد.

در ادامه این جلسه تعدادی از پرونده های شهر همدان نیز بررسی گردید بطوری که ضمن حفظ حقوق شهروندان برحل مشکلات پیش روی مردم کمک نماید.