تشکیل اولین جلسه کمیته راهبردی طرح تفصیلی شهر جدید حوراء درسال 97

اولین جلسه کمیته راهبردی طرح تفصیلی شهر جدید حوراء  با حضور دکتر ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی ، مدیر کل راه و شهرسازی ، اعضاء هیات راهبردی، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت عمران ، اعضاء هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید اندیشه و مجری شهر جدید اندیشه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، " مهندس فرهاد فرزانه "در این جلسه  عنوان کرد: موقعیت در نظر گرفته شده برای ایجاد شهر جدید حوراء در استان همدان ، در بخش مرکزی شهرستان همدان و در فاصله 15 کیلومتری شمال شرقی شهر همدان واقع شده است .

وی ادامه داد: از دهه 1360 ، مطالعات امکان سنجی و مکان یابی این شهر آغاز  و مکان تقریبی آن در منطقه تهران- کوریجان پیشنهاد و تائید گردید.

مدیر کل راه و شهرسازی در ادامه یادآورشد: با پیگیری های مسئولین استان همدان ، درسال 1389، مصوبه هیات دولت برای تهیه برنامه جامع شهر جدید حوراء صادر شده و مطالعات برنامه آغاز گردید.

وی افزود: این برنامه در سال 1391 ، با جمعیت 120 هزار نفر و در محدوده ای به وسعت 1200 هکتار بر اساس یک فرآیند سه مرحله ای توسعه تصویب  و سپس بر مبنای برنامه جامع مصوب مطالعات طرح تفصیلی شهر جدید حوراء از سال 1395توسط این مشاور آغاز شد.

مهندس فرزانه در رابطه با روند مصوبات و اقدامات ایجاد شهر جدید  از سال 65 تا 95 اظهار کرد: تا کنون مطالعات امکانسنجی و مکانیابی، بازدید اعضای شورای عالی معماری و شهرسازی و تائید مکان تقریبی شهر در منطقه تهران- کوریجان و تصویب ضرورت و مکان ایجاد شهر در شورای عالی معماری و شهرسازی با جمعیت اولیه 40 هزار نفر در 500 هکتار انجام شده است.

وی بیان کرد: پیگیری ایجاد شهر جدید توسط مسئولین استان ،تائید مکان قبلی برای ساخت شهر،صدور اسناد مالکیت اراضی و اقدام برای انتقال محل دفع پسماند همدان و بهار،تملک زمین و اعطای حقوق مالکان مراتع و آغاز تهیه طرح تفصیلی شهر جدید حوراء از دیگر اقدامات انجام شده تا کنون است.