آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی در استان همدان با حضور 2 هزار و 607 مهندس برگزارشد.

این آزمون در روزهای 20 و 21 اردیبهشت ماه با حضور داوطلبان مهندس در دانشگاه های آزاد اسلامی واحد همدان و دانشگاه ملایر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان همدان،" مهندس فرهاد فرزانه" در حاشیه بازدید از این آزمون بیان کرد: حدود 2 هزار و 607 نفرآزمون در رشته های مختلف مهندسی در این دو روز با یکدیگر به رقابت می پردازند.
مدیر کل راه وشهرسازی استان همدان در ادامه اظهار کرد: هر یک از این داوطلبان که حد نصاب نمره را کسب نمایند در واقع به حرفه مهندسی وارد خواهند شد و میتوانند بحث طراحی و نظارت بر ساختمان های احداث شده و در حال احداث را برعهده بگیرند.

وی یاآورشد: این مهندسان پس از قبولی، صاحب مهر و امضاء و پروانه نظام مهندسی می شوند و به سازمان نظام مهندسی و شهرداری معرفی می شوند.
مهندس فرزانه در پایان خاطرنشان ساخت:در این میان همدلی و همزبانی نظام مهندسی و مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی همدان و ملایر و به ویژه اداره کل راه وشهرسازی استان سبب شده که داوطلبین در یک محیط مطلوبی با یکدیگر به رقابت بپردازند.
مهندس فرزانه به رشته تحصیلی داوطلبان نیز اشاره کرد و گفت: این داوطلبان در هفت رشته مهندسی معماری (صلاحیت های نظارت، طراحی و اجرا)، عمران (صلاحیت های نظارت، محاسبه و اجرا)، تاسیسات برقی و مکانیکی،( طراحی و نظارت) ، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک شرکت نمودند.