برگزاری دوره آموزشی آسفالت( SMA )آسفالت با استخوان بندی درشت دانه در اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان خبر داد: دوره آموزشی آسفالت (( SMA  آسفالت با استخوان بندی درشت دانه باحضورمدیران ،کارشناسان،پیمانکاران وکارشناسان شرکت شمس (تهران) و اداره کل راه و شهرسازی همدان درمحل سالن جلسات این اداره برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، " مهندس حبیب نادیان رفیع " عنوان کرد: آسفالت SMA( stone mastic asphalt)دراواسط دهه ۱۹۶۰ میلادی در آلمان توسط دکتر زیچنر برای جلوگیری ازشیارافتادگی سطح راه وسایش چرخ وسایل نقلیه با لاستیکهای یخ شکن اختراع گردید ودرحال حاضر درسراسر اروپا ازآن استفاده می شود.
وی بیان کرد: آسفالت SMA که از آسفالتهای نوین بوده نوعی ازبتن آسفالتی است بادانه بندی گسسته یا تهی ،که از درصد بالای سنگدانه های درشت (حدود۷۰ تا۸۰درصد وزنی ) ومقادیر بالای قیربیشتر از۶درصد وزنی ودرصد بالایی ازفیلر(تقریبا ۱۰درصد وزنی) والیاف سلولزی (۳/. درصد وزنی) تشکیل گردیده است. وی عنوان کرد: باتوجه به درشت دانه بودن آسفالت SMA به منظور جلوگیری از پدیده جداشدن ویا ریزش قیر ازالیاف سلولزی که بامحیط سازگاری داشته وبی خطر میباشد استفاده می شودکه تامین کننده الیاف سلولزی درایران شرکت شمس ونمایندگی شرکت JRS آلمان میباشد.
مهندس نادیان یادآورشد:  استان اصفهان به عنوان پایلوت در چندین قطعه اجرا شده که به گفته کارشناسان تا به حال کارایی خوبی ازخود نشان داده است .
وی در رابطه با مزایای استفاده از این آسفالت عنوان کرد: مقاومت دربرابرتغییر شکلها، عمر مفید بیش ازدو برابر آسفالتهای معمولی، کاهش هزینه های تعمیر ونگهداری، کاهش ترکهای انعکاسی وحرارتی
کاهش پاشش آب در روزهای بارانی،کاهش سطح صدا و جلوگیری از لغزندگی وسایل نقلیه از جمله مزایای این آسفالت است.