بازدید از پروژه کنارگذر رزن با حضور معاون ساخت و توسعه راههای کشور

با حضور آقای مهندس کدخدازاده معاون ساخت و توسعه راهها، مهندس سقندلی مشاوراجرایی معاونت ساخت و توسعه راههای وزارت راه و شهرسازي، لطفی نماینده شهرستان رزن ، مهندس فرزانه مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان ، سلامتی فرماندار شهرستان رزن ، مهندس نادیان معاون مهندسی و ساخت اداره کل و سایر مسئولین از کريدور شمال استان و کنار گذر شهر رزن بازديد بعمل آمد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، طي بازديد معاون شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور و مدير کل آزادراه هاي وزارت راه و شهرسازي از وضعيت کريدور شمال استان همدان و پروژه کنارگذر تصميمات مهمي در خصوص تامين اعتبارجهت اقدامات اجرايي اتخاذ شد

فرماندار شهرستان رزن بیان کرد: در اين بازديد در خصوص تامين اعتبار در راستاي تملک زمين هاي مالکان مسير هر دو پروژه نيز دستوراتي صادر شد

وي اظهار داشت: احداث تقاطع غيرهم سطح در ورودي همدان -رزن و احداث ميدان در ورودي آوج به رزن که به عنوان مکمل پروژه کنارگذر در طرح مي باشند در راستاي تسريع در روند پروژه مورد تاکيد معاون وزير کشور بوده است

وي درخاتمه گفت: مشکلات و اولويت اين پروژه ها معين شد و طي جلسه اي با حضور معاون وزير راه و شهرسازي حاصل اين سفر صورت جلسه خواهد شد .

لازم به ذکر است وضعيت کريدور شمال استان از مسير اصله به اورقين به طول 81 کيلومتر مي باشد که ۶۱کیلومتر آن در حوزه شهرستان رزن می باشد