تاًیید وضع موجود طرح جامع شهر همدان در کارگروه امور زیربنایی استان

مدیر کل راه وشهرسازی استان همدان از تشکیل جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی ,بررسی وضع موجود طرح جامع شهر همدان و نقشه پایه شهر در محل سالن کنفرانس تالار قرآن و با حضور معاونت امور عمرانی و دیگر اعضاءخبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان،" مهندس فرزانه"ضمن خوشامد گویی توضیحاتی از فرایند تهیه طرحهای فوق را بیان نموده و  اعلام داشت:  با انعقاد قرارداد طرح جامع شهر همدان همزمان تهیه نقشه پایه بهنگام از شهر و حریم آن در مقیاس 1:1000 و 1:2000 که در نوع خود با توجه به مقیاس و لایه های مختلف اطلاعاتی  اقدام قابل توجهی بوده در دستور کار قرارگرفت و با مشاورین ذی صلاح انعقاد قرارداد گردید.

وی افزود :مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته نقشه پایه و طرح جامع به ترتیب در حدود80 و 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند .

وی در ادامه از تشکیل بیش از 32 جلسه در سطوح مختلف علمی ، دانشگاهی ،کارشناسی و مدیریتی برای بررسی و اخذ نقطه نظرات و پیشنهادات خبر داد.

مهندس فرزانه در ادامه بیان داشت: مطالعات مرحله اول طرح جامع با اعمال اصلاحات مورد نظر کمیته کارشناسی و کارگروه مورد تائید و تصویب اعضاء قرار گرفت و مقررشد مشاور طرح جامع ضمن ورود به مطالعات مراحل بعدی الگوها و تحلیل های خود را مطابق شرح خدمات و برنامه زمانی پروژه ارائه نماید.

وی در پایان از حمایتهای بی دریغ مهندس عراقی ، همکاری شهرداری همدان و مدیران ادارات و اعضاء کارگروه تیم کارشناسی پروژه و مشاورین در تهیه این طرح تشکر و قدردانی نمود و ابراز امیدواری کرد طرحی در خور شاٌن وجایگاه شهر تاریخی و فرهنگی همدان تهیه و تدوین گردد.

پس از اظهارات مهندس فرزانه و توضیحات خانم مهندس سمایی معاونت شهرسازی و معماری در خصوص جزئیات اقدامات انجام شده مشاور نقشه پردازان پارس به عنوان مشاورتهیه نقشه پایه شهر و مشاور نقش جهان پارس به عنوان مشاور تهیه طرح جامع شهر همدان به ارائه طرح ها و مطالعات انجام شده پرداختند.

در ادامه پس از بحث و بررسی و ارائه نظرات و پیشنهادات اعضاء، معاونت امور عمرانی استانداری ضمن تشکر از مشاورین تهیه کننده ، مشارکت فعال اعضاء کارگروه ، راه وشهرسازی و نقشه برداری غرب کشور به بیان اهمیت نقشه پایه وطرح جامع شهر همدان در آینده توسعه ای این شهر پرداختند.

مهندس عراقی در ادامه بر ضرورت  هم اندیشی در خصوص  تهیه پایگاه داده اطلاعاتی از شهر و همچنین تسریع در فرایند تهیه مراحل بعدی طرح جامع با حفظ کیفیت و محتوای طرح تاکید داشتند.

مهندس فرزانه افزود: با ارائه نظرات و پیشنهادات اعضاء و جمع بندی معاونت امور عمرانی استانداری علاوه برتاًیید مطالعات وضع موجود طرح جامع شهرهمدان مقرر گردید

جلسه ی هماهنگی در خصوص تهیه پایگاه داده اطلاعات(GIS)و چگونگی همکاری و استفاده از لایه های مختلف اطلاعاتی ادارات و سازمانهای مختلف با محوریت سازمان نقشه برداری، راه و شهرسازی و دفتر فنی استانداری تشکیل و نحوه اقدام در این خصوص مشخص گردد،ضمن اینکه کلیه ادارت و سازمانهای مختلف عضو کارگروه تمامی طرح ها و برنامه های آتی و نیازها و درخواستهای سازمان مربوطه را از طرح جامع بطور مکتوب اعلام نمایند