انتصاب سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

با ابلاغ حکمی از سوی مدیر کل راه وشهرسازی استان همدان، "مهندس محمد حسین مرادی" به عنوان سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، "مهندس فرهاد فرزانه" در این حکم خطاب به مهندس مرادی چنین آورده است : با عنایت به تعهد و تجربه شما به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) ، سیاست های دولت محترم و همچنین تعامل با همکاران محترم و با اهتمام ویژه در انجام امور محوله موفق و موید باشید.