بازدید سرزده سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان همدان از پروژه های نهاوند

مهندس حسن ربانی ارشد به همراه رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نهاوند به صورت سر زده از پروژه های این شهرستان بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت آنها قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان،" مهندس حسن ربانی ارشد" در این بازدید ضمن تسریع در روند انجام پروژه ها عنوان کرد: در حال حاضر از 8 کیلومتر قرارداد راه اصلی نهاوند- آورزمان 3 کیلومتر راه اندازی شده و 3 کیلومتر به زودی قیر پاشی خواهد شد و 2 کیلومتر دیگر در حال ترانشه برداری می باشد.

وی افزود: از 11 کیلومتر قرارداد بسته شده  پروژه راه اصلی نهاوند- بروجرد- سه راهی شعبان 9 کیلومتر آماده و زیر ترافیک است و باقی مانده این مسیر در حال پیگیری جهت مناقصه می باشد.

مهندس ربانی همچنین در ادامه بازدید از محور نهاوند- آورزمان بر تسریع در اجرای آسفالت کیلومتر 5 تا 8 این پروژه تاکید نمود.

وی اعلام کرد:  برای پروژه نهاوند به فیروزان از دیگر راههای پر تردد این شهرستان به مبلغ 10 میلیارد تومان مجوز مناقصه گرفته ایم و در حال پیگیری جهت انجام مناقصه می باشیم.

وی همچنین در ادامه بازدید عنوان کرد:  پروژه نهاوند -کنگاور علی الخصوص تعریض پل حاجی علی مراد  و اجرای زیر گذر شعبان را در اسرع وقت پیگیری خواهیم کرد.

مهندس ربانی در بازدید از پروژه های راه های روستایی این شهرستان نیز بر تسریع در اجرای پروژه های راه روستایی دهنو علیا، قشلاق بابارستم و  راوند تاکید نمود.