سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان همدان خبر داد: آغاز هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان همدان از آغاز هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان در محل دانشگاه صنعتی همدان و همزمان در شهرهای ملایر، تویسرکان و نهاوند خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان ، " مهندس حسن ربانی ارشد" سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان  با حضور در محل برگزاری  هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ، رای خود را به صندوق انداخت.

وی گفت: این انتخابات از ساعت ۸:۳۰ امروز (12 مهر) آغاز شد و تا ۱۶:۳۰ عصر ادامه دارد.

وی افزود : شرایط امروز جامعه ما مصرانه نیازمند حضور مهندسین در تمامی عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی در جهت منافع عمومی می باشد و برای کشور ما نیز توسعه و گسترش این گونه سازمان های فنی – تخصصی ضرورتی انکارناپذیر است که باید در گسترش کمی و کیفی آن کوشش و تلاش شود.

مهندس ربانی خاطرنشان ساخت: بر اساس این انتخاب، سازمان می‌تواند در راستای توسعه و اعتلای مهندسی، قانون گرایی و تأمین حقوق شهروندی به نحو مطلوب انجام وظیفه کند.

گفتنی است در این دوره از انتخابات 36 داوطلب برای حضور در هیئت مدیره 11 نفره استان، رقابت می کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان ، " مهندس حسن ربانی ارشد" سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان  با حضور در محل برگزاری  هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ، رای خود را به صندوق انداخت.

وی گفت: این انتخابات از ساعت ۸:۳۰ امروز (12 مهر) آغاز شد و تا ۱۶:۳۰ عصر ادامه دارد.

وی افزود : شرایط امروز جامعه ما مصرانه نیازمند حضور مهندسین در تمامی عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی در جهت منافع عمومی می باشد و برای کشور ما نیز توسعه و گسترش این گونه سازمان های فنی – تخصصی ضرورتی انکارناپذیر است که باید در گسترش کمی و کیفی آن کوشش و تلاش شود.

مهندس ربانی خاطرنشان ساخت: بر اساس این انتخاب، سازمان می‌تواند در راستای توسعه و اعتلای مهندسی، قانون گرایی و تأمین حقوق شهروندی به نحو مطلوب انجام وظیفه کند.

گفتنی است در این دوره از انتخابات 36 داوطلب برای حضور در هیئت مدیره 11 نفره استان، رقابت می کنند.