استان همدان بیش از ۴ هزار هکتار محدوده باز‌آفرینی دارد

معاون باز‌آفرینی شهری و مسکن راه و شهر‌سازی استان همدان گفت: استان همدان ۴۳۱۵ هکتار محدوده باز‌آفرینی دارد که از این مقدار بافت فرسوده ۲۱۹۳ هکتار مربوط به همدان است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، "مهندس محمد حسین مرادی" اظهار داشت: در دوره‌ای محدوده باز‌آفرینی با نام بافت‌های فرسوده شناخته می‌شد که در حال حاضر با این نام خوانده می‌شود.

وی با یا‌دآوری اینکه برای محدوده باز‌آفرینی شهر‌های ملایر و همدان در بین سال‌ 96 و 97 ده میلیارد و 860 میلیو‌ن تومان اعتبار اختصاص داده شده است، افزود: این اعتبار برای 18 طرح از جمله پوشش و دیوارکشی رود‌خانه‌ها و تملک و بهسازی خانه‌های تاریخی محله جولان، کبابیان، کلپا و حاجی است.

وی عنوان کرد: برای بهسازی خانه سیفی جولان با 70 درصد پیشرفت فیزیکی 470 میلیو ن تومان ،کبابیان با 60 درصد پیشرفت فیزیکی 223 میلیون تومان، کلپا با 30 درصد پیشرفت فیزیکی 263 میلیون تومان و برای حاجی  با 60 درصد پیشرفت فیزیکی 314 میلیون تومان تخصیص داده شده است.

مهندس مرادی افزود:اجرای خانه قرآن و عترت خضر با 500 میلیون تومان اعتبار و 50 درصد پیشرفت، مرکز بهداشتی درمانی سرجوی ملایر با 10 درصد پیشرفت و 580 میلیون تومان، مجموعه چند منظوره حصار امام همدان با 5 درصد پیشرفت و 255 میلیون تومان، خانه قهاری با 95 درصد پیشرفت و 138 میلیون تومان، دیوار کشی و پوشش رودخانه حصار امام با 95 درصد پیشرفت با 600 میلیون تومان، ساخت پارک شمس آباد ملایر با 95 درصد پیشرفت و 390 میلیون تومان از سایر طرح‌های در حال اجرای این حوزه شهری است.

معاون باز‌آفرینی شهری و مسکن راه و شهر‌سازی استان همدان درباره میزان تسهیلات اختصاصی برای بازسازی مسکن ، گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی می‌شوند تا وام با سود 9 درصد به صورت یارانه‌ای برای ساخت مسکن دریافت کنند که مبلغ آن در شهر همدان 40 میلیون تومان و برای شهر ملایر 30 میلیون تومان است.

مهندس مرادی افزود: در شهر همدان در سال 97 در این حوزه برای بهسازی مسکن در بافت فرسوده برای 272 واحد در حدود 10 میلیارد و 880 میلیون تومان تسهیلات توسط بانک ارایه شده است که صدور پروانه ساخت این واحد ها طبق ضوابط رایگان بوده است.

وی اظهار داشت: در شهر ملایر هم برای بهسازی 48 واحد یک میلیارد و 440 میلیون تومان، در شهر نهاوند برای 16 واحد 480 میلیون تومان، شهر تویسرکان با 30 واحد 900 میلیون تومان، شهر بهار 7 واحد 210 میلیون تومان، رزن 2 واحد 60 میلیون تومان، اسد آباد یک واحد 30 میلیون تومان، کبودراهنگ 2 واحد 60 میلیون تومان تسهیلات ارایه شده است.