توسعه پایدار و شهر انسان محور از رویکردهای اساسی طرح جامع همدان

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان همدان با اشاره به اینکه توسعه پایدار و شهر انسان محور از رویکردهای اساسی طرح جامع است، گفت: در برنامه های این طرح به حفظ اراضی زراعی و باغات ، رود، دره ها ، دامنه های شمالی الوند توجه ویژه شده و نگاه اجتماعی و مشارکت جویانه در تهیه طرح مدنظر قرار گرفته است

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، "مهندس مریم سمایی"بیان داشت: طرح جامع شهر همدان چشم انداز و افق بلند مدت شهر را برای آینده ترسیم نموده و ارتقا نقش های ملی و منطقه ای شهر همدان با استفاده مناسب از ظرفیت ها و پتانسیل ها موجود و همچنین سرمایه های فیزیکی، اجتماعی، انسانی و اقتصادی شهر در این طرح مد نظر است.

وی در ادامه اظهار داشت: دغدغه ها و مشکلات شهر و شهروندان در فرآیند تهیه این طرح مورد توجه ویژه بوده بطوری که جهت هم افزایی اندیشه ها و اطلاعات با تشکیل کارگروه های مختلف و تخصصی تاکنون بیش از 44 جلسه در سطوح مختلف علمی، فنی، دانشگاهی و مدیریتی برای اخذ نقطه نظرات و پیشنهادات برگزار گردیده است.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل یادآور شد: با توجه به اهمیت طرح جامع و رویکردهای کلان آن در توسعه آینده شهر، این طرح در اولویت اقدامات این اداره کل قرار داشته و مطالعات آن مطابق برنامه تنظیمی با دقت و سرعت در حال انجام بوده بطوری که هم اکنون بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا انتهای سال مطالعات طرح به اتمام خواهد رسید و به مراجع قانونی ذیربط جهت بررسی و تصویب ارائه خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر مباحث کالبدی و فیزیکی، مباحث فرهنگی و اجتماعی، مسائل اقشار آسیب پذیر و نیازهای آنها، بافت های فرسوده و ناکارآمد و بازآفرینی محله ها و بافت تاریخی شهر نیز از اولویت های مهم بوده است.