مدیر کل ساخت و توسعه راههای روستایی وزارت راه و شهرسازی: 104 هزار کیلومتر راه روستایی در کشور آسفالت شده است

مدیر کل ساخت و توسعه راههای روستایی وزارت راه و شهرسازی گفت: 208 هزار کیلومتر در سطح کشور راه روستایی وجود دارد که از این میزان راه روستایی  104 هزار کیلومتر آسفالت شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان" مهندس حسن فدایی" در سفر به شهرستان اسدآباد در حاشیه بازدید از پروژه های راه روستایی این شهرستان اظهار کرد: راه های روستایی کشور دارای مشکلات بسیاری بوده و در رابطه با راه های روستایی بر اساس جمعیتی و برخورداری روستایی در کشور ساختار تعریف شده و به بحث کیلومتر توجهی نشده است.

وی اضافه کرد: از 14 هزار پروژه راه روستایی سطح کشور تنها 50 تا 52 درصد پروژه ها فعال است.

مهندس فدایی با اشاره به اینکه حدود 80 هزار و 87 کیلومتر راه های روستاهای بالای 20 خانوار نیاز به آسفالت دارند، ادامه داد:از این میزان 27 هزار کیلومتر راه شوسه بوده و برای آن نیاز به اعتبار داریم.

وی با تاکید بر اینکه بحث توجه به کیلومتر در راه های روستایی را  پیگیر هستیم، تصریح کرد: در شهرستان اسدآباد 270 کیلومتر راه آسفالته و 73 کیلومتر راه شوسه و خاکی وجود دارد که باید این راه ها بهسازی شوند.

مهندس فدایی تصریح کرد: بحث جابجایی اعتبار در کمیسیون برنامه بودجه ، مصوب و چاپ شده و به زودی در صحن مجلس نیز مطرح می شود که در صورت مصوب شدن نوید خوبی برای مسئولان کشور و پیمانکاران راه روستایی خواهد بود که بتوان مطالبات آنان را پرداخت کرده و با جابجایی 700 میلیارد تومان در بند "ه"پروژه های در دست اجرا فعال شوند.

گفتنی است مهندس فدایی در سفر خود به شهرستان اسدآباد از وضعیت راه های روستایی قراکند، قمشانه، سیاه گله به سوتپه،چشمه علی به نادرآباد و حیدرآباد، چهار چشمه به سر سه گاز و گدار پهن به آفریانج بازدید کرد.