بازدید و بررسی کارشناسی وضعیت محوطه مجتمع مسکن مهر تپه امام گل(کوی فردوس) پس از بارندگی اخیر

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، این بازدید با حضور مهندس طالبی مدیر کل  مدیریت بحران استانداری ، مهندس ربانی مدیر کل راه و شهرسازی و معاون خدمات شهری شهرداری همدان از مجتمع مسکن مهر تپه امام گل (کوی فردوس) انجام شد.

در این بازدید، مهندس طالبی وضعیت  ایمنی و پایداری بعد از بارندگی  را  بررسی و توصیه هایی دراز مدت  برای  پایین دست رودخانه نمود.

مهندس ربانی نیز در این بازدید وضعیت محوطه سازی و اقدامات انجام شده توسط این اداره کل در کوی فردوس را تشریح  نمود.

گفتنی است در این بازدید معاونت خدمات شهری شهرداری نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته جهت لایروبی رودخانه موجود ارائه و مقرر گردید در آینده نزدیک اقدامات لازم جهت تکمیل محوطه سازی این منطقه از سوی شهرداری با هماهنگی و تعامل با راه و شهرسازی صورت پذیرد.