دیدار و هم اندیشی جهت تحرک بخشیدن به تولید مسکن در سال رونق تولید

مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان از برگزاری هم اندیشی با هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن جهت تحرک بخشیدن به تولید مسکن در سال رونق تولید به خصوص در محلات هدف بازآفرینی شهری خبر داد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، " مهندس حسن ربانی ارشد" با اشاره به حمایت ویژه دولت و شهرداریها از تولید مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری شهرها عنوان کرد:  حوزه تولید مسکن می تواند در اشتغال مستقیم و غیر مستقیم نقش موثر و مفیدی داشته باشد.

وی ادامه داد: در این دیدار مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره خواستار همکاری و حمایت بیشتر دولت از انبوه سازان شده و اعلام نمودند که تعامل و همکاری بیشتری با مجموعه های مرتبط از جمله راه و شهرسازی خواهند داشت.

مهندس ربانی ارتقاء کیفیت سازه ها در تولید مسکن را نوعی اقتصاد مقاومتی دانسته و خواستار ارتقاء کیفیت سازه ها شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان در این دیدار خواستار تسهیل گری و توسعه گری شرکت های انبوه سازی مسکن برای تولید مسکن در محلات بازآفرینی شهری شد.