انتصاب رئیس اداره هماهنگی و امور اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

با ابلاغ حکمی از سوی مدیر کل راه وشهرسازی استان همدان، " مهندس حسین نادری " به عنوان رئیس اداره هماهنگی و امور اجرایی اداره کل منصوب شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، "مهندس حسن ربانی ارشد" در این حکم چنین آورده است: با توجه به پیشنهاد سرپرست محترم معاونت بازآفرینی شهری و مسکن و با عنایت به تجربه و شایستگی شما  به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس اداره هماهنگی و امور اجرایی در حوزه معاونت بازآفرینی شهری و مسکن  منصوب می شوید. امید است با اتکا به خداوند متعال و تلاش و کوشش مضاعف  در انجام  وظایف محوله موفق و موید باشید.